วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2555

3. การสืบค้นวิดีโอ โดยใช้ www.google.com
 •  เข้าไปที่ www.google.com
• กดที่เปลี่ยนหมวดหมู่บริเวณด้นบนซ้ายมือ จาก เว็บ เป็น วิดีโอ
•  พิมพ์คำที่ต้องการลงไป ตัวอย่าง พิมพ์คำว่า การทำอาหาร หนัง เพลงหรืออื่นๆ ลงไปในช่องค้นหา และเมื่อพิมพ์คำที่ต้องการค้นหาเสร็จแล้วให้กดปุ่ม ค้นหาวิดีโอ
•  การแสดงผลบนหน้าจอจะปรากฏวิดีโอจากเว็บไซต์ youtube.comที่เกี่ยวข้องกับคำที่เราค้นหา โดยเรียงลำดับจากคำที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด
•  เราสามารถเลือกดูวิดีโอจากเว็บไซต์ที่เราต้องการได้ และหากไม่ตรงกับที่ต้องการก็คลิกเมาส์ไปที่ปุ่ม Back เพื่อกลับไปที่หน้าเดิมอีกครั้งแล้วเลือกวิดีโออื่นๆใหม่