วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2555

4. ภัยที่มากับเกมคอมพิวเตอร์    ฟังดูเผินๆแล้วไม่น่าจะมีพิษสงอะไรมากนัก เพราะเป็นเกมเล่นเฉย ๆ แต่ท่านผู้อ่านทราบหรือไม่ว่าเกมคอมพิวเตอร์ได้ส่งผลเสียต่อผู้คนที่ขาดสติสัมปชัญญะจนเสียผู้เสียคนมามากต่อมากแล้ว ดังเช่น เกม GTA ที่เป็นข่าวครึกโครมกัน เพราะเกมก็เหมือนกับของหลาย ๆ อย่างในโลกนี้  ที่มีทั้งด้านบวกและด้านลบ ถ้ารู้จักใช้หรือใช้พอเหมาะพอดีก็จะเกิดประโยชน์  แต่ถ้าไม่รู้จักใช้หรือใช้มากเกินไปก็จะก่อให้เกิดโท