วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2555

การใช้งานอินเตอร์เน็ต

1.การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในที่ห่างไกล
     การเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เข้ากับเครือข่ายทำให้เราสามารถเรียกเข้าหาเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่เป็น สถานีบริการ ในที่ห่างไกล ได้ ถ้าสถานี บริการนั้น ยินยอม ให้เราใช้ ผู้ใช้สามารถ นำข้อมูล ไปประมวลผล ยังเครื่อง คอมพิวเตอร์ ที่อยู่ในเครือข่าย โดยไม่ต้อง เดินทางไปเอง